Erfgoedexcursies en evenementen

Heemschut organiseert erfgoedexcursies naar bijzondere steden en gebieden. Daarbij worden monumenten bezocht die vaak niet of nauwelijks zijn opengesteld. De vereniging wil hiermee de grote rijkdom aan ons nationaal cultureel erfgoed tonen en aandacht vragen voor het in stand houden ervan.

In samenwerking met andere organisaties organiseert of werkt Heemschut mee aan andere bijeenkomsten, zoals debatten. Ook deze zijn hieronder te vinden.

Verschillende commissies organiseren ook ledenbijeenkomsten. Landelijk is er een nieuwjaarsbijeenkomst en een Algemene Leden Vergadering.

Zie voorwaarden voor deelname aan excursies en andere publieksactiviteiten.  

Het rekeningnummer voor de excursies is NL33RABO 01462.53.442 t.n.v. Heemschut o.v.v. de excursie waar u zich voor heeft ingeschreven. 

Geen items gevonden.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.