Evenement

Stedelijke transformatie met industrieel erfgoed als inspiratiebron in Deventer

Van middeleeuwse Hanzestad ontwikkelde Deventer zich in de negentiende en twintigste eeuw tot een echte industriestad.

Toen Deventer in 1880 geen vestingstad meer was, kwam er nabij het middeleeuwse Bergkwartier, nog binnen de stadsgracht, een open gebied vrij waar een nieuwe wijk ontstond met industriële gebouwen en (bedrijfs)woningen, de Raambuurt. In de jaren twintig tot zestig van de vorige eeuw werd er een eigentijds, grootschalig en nieuw industriegebied gecreëerd- het Havenkwartier - net buiten de stadsgracht.

Beide gebieden hebben met zich - met behoud van industrieel erfgoed als inspiratiebron -  op een eigen wijze getransformeerd. De Raambuurt tot een stedelijke woonbuurt met in hoofdzaak wonen, het Havenkwartier tot een brandpunt van innovatie en ontmoeting. Beide gebieden hebben door de wijze van aanpak - respectievelijk top down en bottum-up - een eigen identiteit gekregen.

We lopen door beide gebieden en vertellen het verhaal van opkomst, verval én vernieuwing die zo kenmerkend zijn. 

Programma:

- Ontvangst bij Stichting Industrieel Erfgoed (SIED)
- Rondleiding door Sluiskwartier
- Korte introductie over behoud en transformatie industrieel erfgoed
  architect Martin kleine Schaars- Bezoek aan het Archeologiedepot
- Lunch Havenkwartier
- Rondleiding Havenkwartier
Afsluiting

De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 17.00 uur

U bent van harte welkom

Aangezien onze leden zich ook telefonisch of per e-mail opgeven klopt het aantal beschikbare plaatsen wat u hieronder ziet niet. Zodra u zich niet meer kunt inschrijven vermelden wij dit op de website. 

Aanmelden

Locatie
Deventer
Prijzen per deelnemer
Leden: € 35,00
Niet leden: € 40,00
Deelnemers
Maximum: 40
Inschrijvingen: 14

Er zijn nog 26 plaatsen beschikbaar.

Aanmelden


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.