Evenement

Tegendraads....

Onder de titel 'Tegendraads' organiseert Heemschut Flevoland op vrijdag 8 september een eendagssymposium over vijftig jaar stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad.

'Tegendraads' 

Vijftig jaar stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad

Met lezingen, een paneldiscussie en een busexcursie wordt de ontwikkeling vanuit het niets naar het huidige Lelystad uit de doeken gedaan. Wat waren de uitgangspunten? Hoe is dit ingevuld en hoe heeft de stad zich ontwikkeld? U krijgt verhalen, antwoorden en meningen van professionals die met hart en ziel hebben gewerkt aan de ontwikkeling van deze bijzondere stad. De busexcursie voert door Lelystad en laat een staalkaart van stedenbouwkundige opvattingen zien.

Programma
10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee in Batavialand, Oostvaardersdijk 113, 8242 PA Lelystad
10.45 uur: Welkomstwoord van directeur Batavialand, Hans Maris
10.50 uur: Introductie van de dagvoorzitter en voorzitter Heemschut Flevoland, Peter Nijhof
10.55 uur: Lezing van historicus Henk Pruntel over de start van Lelystad
11.15 uur: Lezing van stedenbouwkundige Bouwe van der Weide over de ontwikkeling van Lelystad
11.35 uur: Rondetafelgesprek met Jop Fackeldey, Brans Stassen, Peter Strijker en Bouwe van der Weide onder leiding van Marije de Bie
12.40 uur: Lunch in restaurant Taveerne op de Bataviawerf
13.40 uur: Bustoer door Lelystad
16.00 uur: Ontvangst door burgemeester Ina Adema in het Stadhuis in Lelystad, gevolgd door een toelichting op de expositie door Hans Postema
16.30 uur: Afsluitend drankje
17.00 uur: Sluiting en terugreis met de bus naar Batavialand

U kunt zich tot en met 30 augustus 2017 aanmelden voor de excursie op het e-mailadres h.pruntel@nieuwlanderfgoed.nl onder vermelding van 'Tegendraads', uw naam en het aantal personen dat aan het symposium deelneemt. Voor de kosten wordt een bijdrage gevraagd van 35 euro per persoon. U kunt de bijdrage overmaken op de rekening van Erfgoedvereniging Heemschut NL33RABO 01462.53.442 onder vermelding van 'tegendraads'.


Dieetwensen kunt u doorgeven aan h.pruntel@nieuwlanderfgoed.nl.

Adres- en routegegevens van Batavialand vindt u op http://www.nieuwlanderfgoed.nl/organisatie/contact-en-route.

Batavialand is de nieuwe naam voor Nieuw Land Erfgoedcentrum

Met vriendelijke groet,
Ben te Raa, secretaris Heemschut Flevoland


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.