Evenement

FIEN Najaarsbijeenkomst zaterdag 23 september, Bergen op Zoom

Een bijzondere uitnodiging van onze collega’s van de SIEB ofwel Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom: een dagje, jawel, Bergen op Zoom. De bijeenkomst start en eindigt in De Watertuin, Markiezaatsweg 29, 4615 PA Bergen op Zoom

Programma

10.00 uur Ontvangst in de Zeeland (restaurant De Watertuin) met koffie door projectontwikkelaar GEBRI.

10.30- 10.45 uur Inleiding door wethouder van der Weegen,

10.45- 11.00 uur Activiteiten SIEB, Marc van der Steen voorzitter.

11.00 -11.20 uur De historie van de suikerfabriek Zeeland, Willem Heijbroek.

11.30 uur Wandeling door de suikerfabriek Zeeland, naar de scheepswerf Bruijs (Arjen Bruijs), getijdemolen (Hans Smeenk)

en herbestemde fabrieksgebouwen (Peter Verswijver), begeleiding en uitleg Marc, Toon en ondergetekende.

12.45 uur Lunch in de Zeeland (Watertuin).

13.30 uur Vertrek naar de Markiezenhof.

14.00 uur rondleiding expositie Bergen op Zilver en Industriezaal door conservator Johanna Jacobs en Daphne Valentijn(MJK meenemen!).

15.30 uur Wandeling langs enkele Industriegebouwen: ijsfabriek, voormalige distilleerderij,  en een bierbrouwerij.1

16.30 uur Afsluiting met hapje drankje in de Watertuin.

De bijdrage in de kosten bedraagt voor de hele dag, inclusief dus lunch, €20. De verschuldigde bijdrage dient u, onder vermelding van uw naam en adres, te storten op rekeningnummer NL62 RABO 0142 6720 68 (BIC: RABONL2U) van FIEN te Nijmegen. Uw overmaking geldt tevens als aanmelding.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.