Evenement

Aftrap campagne Red de Stolp

De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp.

Het provinciale landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd. Jaarlijks verdwijnen nog altijd circa 30 historische vooroorlogse stolpboerderijen waarmee het icoon uit onze provincie zwaar onder druk staat. Daarom trekken wij aan de bel met deze campagne om stolpen in de hele provincie op de kaart te zetten.

De bescherming en de mogelijkheden voor herbestemming van deze unieke boerderijen zijn op dit moment onvoldoende. Een cultuuromslag is nodig. Bij alle politieke en economische beslissingen waar stolpen bij betrokken zijn, moet gestreefd worden naar behoud van dit unieke cultuurgoed.

Wij lanceren dan onze actiewebsite en wij gaan dieper in op het belang van behoud en herbestemming van de Noord-Hollandse stolp. Met het lanceren van de website opent wethouder Erfgoed van de gemeente Alkmaar, Anjo van de Ven, het meldpunt voor bedreigde stolpen. Ook is de site een wegwijzer voor de provinciale en lokale politiek, belangstellenden én natuurlijk stolpeigenaren.

Woensdag 29 november 2017.

Programma:
In de Prinsenzaal van het stadhuis Alkmaar in de Langestraat 97
- ontvangst: 10.00 uur
- aanvang: 10.30 uur
- einde: 12.00 uur

Sprekers:
Karel Loeff - directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Anjo van de Ven – Wethouder van de gemeente Alkmaar
Evert Vermeer  - Voorzitter Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’
Marianne Barendregt - Voorzitter LTO Noord

Aanmelden vereist
Aanmelden kan tot en met vrijdag 24 november via Pfeiffer@Heemschut.nl / 020 622 52 92.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.