Evenement

Kennisbijeenkomst de particuliere eigenaar

Het grootste aantal beschermde monumenten zijn woonhuizen en die zijn meestal in particuliere handen.

Voor de  particuliere eigenaar komt er veel kijken bij het restaureren en instandhouden. Ook zijn er lokale verschillen met betrekking tot de begeleiding vanuit de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende aspecten van het particulier eigenaarschap aan de orde.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.