Evenement

Op zoek naar sporen van Vlaskamp ( 1834-1906) (eigen vervoer)

Excursie van de Nederlandse Tuinenstichting waaraan ook leden van Heemschut mogen deelnemen. Vlaskamp, was hovenier en tuinontwerper van de tuinen van de Friese notabelen.

Zijn vormentaal lijkt op die van Roodbaard en Vroom Sr., een kleinschalig patroon van slingerende paden en verspreid in het gras, bloemperken en bijzondere bomen.

De tuinen en het park ademen nu, 100 jaar later,  een sfeer van ‘oud groen’. Ontvangst in de kerk van Mantgum, een Rijksmonument uit ca 1500 met een bijzonder interieur. We wandelen door het dorp met landschapsarchitect Nico Kloppenborg, en bezoeken een villatuin; huis en tuin vormen één gezamenlijk complex. Lunch in Easterein in de pastorietuin. De tuin van de pastorie bestaat uit vier onderdelen; de wandeltuin, de moestuin, de paardenwei en de overtuin. De eerste drie behoren tot het oorspronkelijke plan van 1863 en illustreren de zelfvoorzienende positie van de pastorie. Een dergelijk tuinencomplex rondom een pastorie is inmiddels zeer zeldzaam. We worden ontvangen door de huidige bewoner, Menno Landstra.

Wie wil kan een bezoek brengen aan de naastgelegen Martinikerk; de kerk met toren is gebouwd in de 14e eeuw en verving een eerdere tufstenen kerk op die plaat.

We sluiten de excursie af met een rondleiding door het Wilhelminapark in Sneek uit 1898; na het Vondelpark de 2e Publieke tuin die de status van Rijksmonument kreeg.

We spreken met eigenaren/ beheerder over onderhoud en renovatie: voor welke keuzes sta je bij dergelijke oude tuinen?

Start: 10.00 in Mantgum, afsluiting 16.00 in Sneek

Donateurs €40,- , niet- donateurs €45,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlande Tuinenstichting. Tuinenstichting


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.