Evenement

Algemene Vergadering van Leden

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Leden van erfgoedvereniging Bond Heemschut zal plaats vinden op vrijdag 1 juni aanstaande. Alle leden worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

De vergadering zal dit jaar worden gehouden in het Stadhuis van Leeuwarden. Het middagprogramma bestaat uit een bezoek aan een of meer bijzondere locaties in de stad, die gekozen is omdat Leeuwarden dit jaar Europese Culturele Hoofdstad is.

Op de agenda staan onder andere de vaststelling van de jaarrekening 2017, de presentatie van het jaarverslag 2017, benoemingen en herbenoemingen, maar ook ter toelichting en bespreking het voorstel voor de bestuurlijke vernieuwing en de daarbij behorende voorstellen voor wijziging van de Statuten en Reglementen. De formele vaststelling hiervan zal plaatsvinden in een speciale AVL die naar verwachting direct aansluitend zal plaatsvinden. Op de website vindt u alvast het concept-verslag van 16 juni 2017.

Via onze website en de digitale nieuwsbrief, die voor leden zonder emailadres ook in een papieren versie beschikbaar is*, houden wij u, indien u zich hiervoor heeft aangemeld, nader op de hoogte van de mededelingen over de AVL. U kunt zich nu vast aanmelden voor deze vergadering via kampen@heemschut.nl, waarna wij u in ieder geval tijdig de agenda en bijbehorende stukken zullen doen toekomen.

Na de vergadering en lunch zal een historische wandeling met gids door Leeuwarden plaatsvinden. Om 16:00 uur is er een afsluitend drankje in de Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden. 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.