Evenement

Algemene Vergadering van Leden

Als de maatregelen m.b.t. het Corona virus het toelaten zal op vrijdag 30 oktober de jaarlijkse AVL plaatsvinden in Tilburg.

In het kader van de statuten en de ANBI dienen jaarrekening en jaarverslag van enig jaar voor 1 juli van het daaropvolgende vastgesteld te zijn; het bestuur ziet de huidige situatie als een overmachtssituatie, en hiervoor is ook aangepaste wetgeving van kracht. De stukken voor de AVL zullen deze zomer al beschikbaar worden gesteld voor de leden. Beiden zijn inmiddels wel al vastgesteld door het bestuur, en tevens besproken met de Raad van Toezicht en de Rekencommissie.

Voor vragen kunt u mailen met Angelique van Kampen via kampen@heemschut.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.