Evenement

Brabants Landelijk Erfgoed

Op 23 mei vindt in Asten het congres plaats over het Brabants Landelijk Erfgoed.

https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/04/Congres-landelijk-erfgoed.pdf 

Datum: 23 mei van 13.00-17.00 uur

Locatie: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat 23 in Asten.

Voorafgaand aan het congres is om 13.00 uur de vergadering van de Raad van Aangeslotenen.

Lunch is op eigen kosten te gebruiken in het museumcafé.

Aanmelden kan tot 16 mei via immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl.

Geef daarbij aan welke workshop u wilt volgen. Politici, beleidsmakers en andere belangstellenden kunnen deelnemen tegen een deelnemersbijdrage van € 10,-.

Aanmelden kan tot 16 mei via immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl met vermelding welke workshop u wilt volgen.

Het Brabants landelijk erfgoed wordt bedreigd. Door ruilverkaveling, verstedelijking en aanleg van wegen staan historisch gegroeide landschapsstructuren al decennia onder druk. De roep om dit proces van aantasting en een halt toe te roepen wordt steeds sterker. Erfgoedorganisaties kunnen door hun kennis een belangrijke rol spelen in het behoud en de bescherming van dit erfgoed. Daarom heeft Brabants Heem een manifest ondertekend waarmee politici en beleidsmakers wordt gevraagd om aandacht te hebben voor het Brabants landelijk erfgoed en beleid te maken voor de bescherming er van.
Op het congres Brabants Landelijk erfgoed willen wij erfgoedverenigingen bewust maken van het belang van het Brabants landelijk erfgoed en handvatten bieden om een bijdrage te leveren in het behoud ervan.

 

 

congres Programma

12.45 uur: Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

13.00 uur: Vergadering Raad van Aangeslotenen

13.30 uur: Opening congres

13.40 uur: Waarom is een Manifest Brabants Landelijk Erfgoed noodzakelijk? Sammy van Tuyll van Serooskerken, voorzitter Vrienden van Brabantse Landgoederen.

14.00 uur: Wat is groen erfgoed, hoe breng je het in kaart en hoe kun je het op provinciaal en lokaal niveau beschermen? Bert Maes van Ecologisch adviesbureau Maes.

14.30 uur: Koffie en thee

14.45 uur: Workshop 1 en 2

16.00 uur: Conclusies en discussie: Hoe gaan wij concreet hiermee verder? Wat zijn onze volgende stappen?

16.30 uur: Borrel

Workshop 1 Het belang van het Brabants landelijk erfgoed en wat kunnen erfgoedorganisaties doen om het te behouden voor de toekomst? Inleiders - Frans Kapteijns, vrijwillig boswachter Boxtel: De natuur vertelt een verhaal over de geschiedenis - Jan Timmers, Stichting de Brabantse Boerderij: Het wordt hoog tijd dat wij historische landschapselementen als monumenten beschouwen. - Discussie onder leiding van Otte Strouken, bestuurslid Brabants Heem: Wat kunnen heemkundekringen doen?

Workshop 2 Historische kennis over hoe het landschap zich heeft ontwikkeld is belangrijk. Hoe kan deze kennis bijdragen tot het maken van goede keuzes die recht doen aan de (historische) waardes van het landschap, in combinatie met meer eigentijdse doelstellingen, zoals natuurherstel en biodiversiteit. Workshopleiders - Ottie Thiers en Karel Murk, schrijvers historische atlas Vught en Cromvoirt: Het gebruik van een viewer om historische kaarten te vergelijken en veranderingen in tijd zichtbaar te maken, zie ook voor meer informatie www.brabantsheem.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.