Evenement

SYMPOSIUM FRIESE KERKEN , 'LIEF EN LEED DOOR DE EEUWEN HEEN '

Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Friesland.

https://www.congresbureaufriesland.nl/2019/aldefrysketsjerken/

20 MAART 2020: SYMPOSIUM 'LIEF EN LEED DOOR DE EEUWEN HEEN'
Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân.

Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademyen prof. dr. Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan Kersbergen en prof. dr. Herman Pleij, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. 

PROGRAMMA SYMPOSIUM:

Ochtendprogramma met ‘Wetenschappelijke inzichten’

09.30 – 10.00u binnenlopen

10.00 – 10.15u opening door dagvoorzitter Femke Wolthuis Welkomstwoord door voorz. Jan Kersbergen

10.15 – 11.00u Prof. dr. Sible de Blaauw; Middeleeuwse kerktorens in Friesland, Tussen menselijk verlangen en hemels teken

11.00 – 11.25u koffie-/theepauze

11.25 – 12.10u Prof. dr. Hans Mol en Prof. dr. Gilles de Langen; De wonderbare vermenigvuldiging van kerken in de 12e en 13e eeuw

12.10 – 12.15u muzikale afsluiting ochtend

12.15 – 13.30u lunch in Atrium Natuurmuseum Middagprogramma

13.00 – 13.30u binnenlopen

13.30 – 13.35u muzikale opening 13.35 – 14.00u interview Jan Kersbergen over 50j SAFT presentatie Levende Stenen aan burgemeester Sybrand van Haersma Buma

14.00 – 14.15u uitleg NHL studenten over het maken van het promotiefilmpje

14.15 – 15.00u tafelgesprek ‘Toekomst van de kerken’ dagvoorzitter met: • Vertegenwoordiging van de Gemeente Súdwest-Fryslân (Gemeente) • Vertegenwoordiging van de Provincie Fryslân (Provincie) • Frank Strolenberg, Programmamanager Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Rijk) • Lilian Grootswagers, secretaris Future for Religious Heritage (Europa) 15.00 – 15.25u koffie-/theepauze

15.25 – 15.30u muzikale terugkomst 1

5.30 – 16.15 Herman Pleij, Toekomst van de kerken

16.15 – 16.25 muzikale, theatrale samenvatting van de dag

16.25 – 16.30u afsluiting door de waarnemend directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken

16.30 – 17.30u hapje en drankje in de Grote Kerk

PRAKTISCHE INFORMATIE
Adresgegevens Grote Kerk:
Bredeplaats 4, 8911 EP Leeuwarden
Parkeermogelijkheid bij Parkeergarage Oldehove of Parkeergarage Hoeksterend.

LUNCH
De lunch vindt plaats in het nabijgelegen Natuurmuseum Fryslan. Adres: Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden.

De afstand van de Grote Kerk naar het Natuurmuseum bedraagt ongeveer 300 meter. 

Deelname aan deze dag is gratis. Aanmelden kan via bovenstaande link.
 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.