Evenement

Eigenwaarde, de betekenis van het Flevolandse groen

Heemschut Flevoland houdt vrijdag 4 oktober 2019 haar jaarlijkse symposium/excursie.

'Eigenwaarde, de betekenis van het Flevolandse groen' is het onderwerp van een symposium en een excursie die op vrijdag 4 oktober door Heemschut Flevoland worden georganiseerd.

De kennis over het ontwerp en de aanleg van het Flevolandse (stedelijke) groen en landschap lijkt met het voortschrijden van de tijd te verminderen. Dat is geen goede zaak: gezien het zorgvuldige ontwerp en de betekenis van groen, landschap en natuur kun je spreken van Flevolands erfgoed. Dat heeft waarde maar met het afnemen van de kennis neemt ook de betekenis af van deze zo belangrijke Flevolandse bouwsteen, terwijl claims (bijvoorbeeld in de vorm woningbouw en klimaattechnische maatregelen) alleen maar drukkender worden. Het symposium gaat echter niet over deze aanspraken. Wel over het hoe en waarom van onderdelen van de groene inrichting en het beheer. Drie sprekers zullen vanuit hun eigen achtergrond en vanuit het verleden en de actualiteit daarover vertellen. Heemschut Flevoland wil hiermee een bijdrage leveren aan de kennis en daarmee aan de eigenwaarde van het Flevolandse groen.

Het programma in het kort
09.30-10.00 uur Batavialand, ontvangst met koffie en thee
10.00-12.00 uur Batavialand, lezingen
12.00-13.00 uur Batavialand, Café Restaurant De Cantine, lunch
13.00-16.30 uur Flevoland, busexcursie, terugkomst op Batavialand

Programma van het symposiumgedeelte
- Ontvangst door Willy van der Most, hoofd kennis en collecties Batavialand.
- Introductie door Peter Nijhof, dagvoorzitter en voorzitter Heemschut Flevoland.

- Eerste spreker, Evert Vermeer.
Evert Vermeer is in de jaren zeventig van de vorige eeuw als landschapsarchitect in dienst gekomen bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en later bij Staatsbosbeheer. Hij is intensief betrokken geweest bij de landschappelijke en in mindere mate de stedenbouwkundige ontwikkeling van Flevoland. Hij heeft verschillende bestuurlijke functies bekleed in Flevoland, waaronder wethouder van Lelystad en gedeputeerde van Flevoland. Ook in die functies had hij te maken met groen en landschap.

 

- Tweede spreker, Ronald van Heerde, adviseur groen en landschap bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
Voorafgaand aan de aanleg van de A6 in Flevoland is een plan gemaakt voor de groene aankleding van de snelweg tussen de Muiderberg en Lemmer in relatie tot het omringende landschap. De visie van dit plan heeft zijn actualiteit behouden bij alle werkzaamheden in de loop van de tijd aan de weg, ook nu de majestueuze rijen populieren langs de snelweg worden vervangen.

- Derde spreker, Lodewijk van Kemenade, projectleider Landschapsbeheer Flevoland.
Landschapsbeheer Flevoland werkt aan het behoud, het beheer en de ontwikkeling van de Flevolandse natuur en het landschap buiten de natuurgebieden. Het jonge polderverleden is voor deze organisatie een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden: voor het behoud van bijzondere elementen, het verkrijgen van kennis waarom zaken in Flevoland zo zijn ontworpen en aangelegd en voor het bevorderen van draagvlak.

Busexcursie
De busexcursie voert door Oostelijk Flevoland. In de bus krijgen we een toelichting.

Opgave
Opgave per e-mail flevoland@heemschut.nl.
Vermeld bij de opgave de namen van de deelnemer(s).

- Standaard geeft u zich op voor de volledige dag, dus inclusief symposium, lunch en busexcursie.
- Wilt u alleen het symposium bijwonen vermeld dan bij de aanmelding 'symposium'.
- Wilt u bij het symposium èn de lunch aanwezig zijn vermeld dan 'symposium + lunch'.
Wilt u aangeven of u specifieke wensen hebt ten aanzien van het eten of dat sprake is van beperkingen ten aanzien van het busvervoer?

Opgave is mogelijk tot en met donderdag 26 september 2019.

In de bus zijn vijftig plaatsen beschikbaar. Plaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding.

Kosten
We verzoeken u de kosten voor deze dag over te maken op rekeningnummer
NL10 RABO 0146 6620 32 t.n.v. Bond Heemschut.
– De kosten voor symposium, lunch en busexcursie bedragen 40 euro.
– De kosten voor symposium èn lunch bedragen 30 euro.
– De kosten voor alleen het symposium bedragen 15 euro.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.