Evenement

Excursie commissie Groningen Oldambt

Zaterdag 5 oktober organiseert Heemschut Groningen in samenwerking met Stichting Landschap Oldambt haar jaarlijkse excursie.

De stichting heeft als doel het behoud, herstel en de bevordering van de ontwikkeling van het cultuurlandschap van het Oldambt in het algemeen. Gids tijdens de excursie is Otto Knottnerus, historisch-socioloog en kenner van het Oldambt.

Bij deze excursie staan de bedreigde Oldambtster boerderijen in het landschap centraal. Van tijd tot tijd overstroomde de Dollard het land. In 1509 kwam het water verder dan ooit het land in. Veel dorpen verdwenen in het water. Door bedijking van het aangeslibde klei kwam er nieuwe landbouwgrond beschikbaar vanuit de dorpen trokken de mensen naar dit nieuwe land.  Het Oldambtster boerderij type werd in 1724 voor het eerst genoemd in enkele kaartboeken. Een belangrijk kenmerk van de Oldambtster boerderij is dat de woonkamer en de schuur in elkaars verlengde zijn gebouwd. Hierdoor lijkt de boerderij van buiten één geheel. Het woongedeelte wordt gekenmerkt door hoge vensters met kelderramen, waardoor de boerderij een deftige uitstraling heeft. De meeste Oldambtster boerderijen beschikken over een slingertuin, die vaak naar Engels voorbeeld zijn aangelegd. Rond 1900 specialiseerden de Groninger boeren zich in de akkerbouw, waardoor het Oldambt één van de meest vooruitstrevende landbouwgebieden van Europa werd. Bovendien verdienden ze veel met de hoge graanprijzen, waardoor  boerderijen en tuinen op stand ingericht werden. Omdat de woonkamer steeds belangrijker werd, kreeg het Oldambt gaandeweg de bijnaam "villaboerderij". Het chique karakter van de Oldambtster boerderij werd versterkt door de slingertuinen, die vaak naar Engels voorbeeld werd aangelegd.

De meeste Oldambtster boerderijen dienen tegenwoordig nog steeds als boerderij, soms ook aangevuld met een bad & breakfast of theeschenkerij. Toch raken er ook ’s lands grootste boerderijen in verval door leegstand en achterstallig onderhoud.

Programma
- 10.20 uur vertrek per touringcar vanaf het hoofdstation Groningen
-  Ontvangst gemeente Oldambt, Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda, korte inleiding wethouder
   Ger Klein en toelichting door Harm Evert Waalkens, voorzitter Stichting Landschap Oldambt, koffie
   met Groninger koek, bezichtiging boerderij en slingertuin
-  Per touringcar langs Oldambtster boerderijen, bezichtiging boerderij aan Goldhoorn, Finsterwolde
-  Lunch, Paviljoen FLONK nabij Blauwestad aan het Oldambtmeer
-  Vervolg excursie, Finsterwolde, Ganzedijk, door Reiderwolderpolder, Drieborg naar Bad
   Nieuweschans, De Oude Remise/Graanrepubliek, thee/koffie of borrel. Verkoop producten op basis 
   van Gronings graan voor menselijke consumptie zoals brood, bier en jenever.
-  Vervolg excursie, Hamdijk (bezichtiging boerderij), Klein-Ulsda, Oude Schans.
-  17.50 uur aankomst hoofdstation Groningen, einde excursie


Deelname € 54,00 p.p.  voor niet leden € 59,00 p.p. inclusief koffie, thee, lunch en borrel

Aanmelden

Locatie
Oldambt
Prijzen per deelnemer
Leden: € 54,00
Niet leden: € 59,00
Deelnemers
Maximum: 50

Aanmelden


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.