Evenement

Excursie Fort Kijkduin

Heemschut Noord-Holland organiseert op donderdag 30 maart 2023 een excursie naar fort Kijkduin.

Napoleon onderkende de strategische ligging van Den Helder en koesterde de wens een grote marinehaven in het noorden te vestigen. In 1812 gaf hij de opdracht een landfort te bouwen naar ontwerp van ingenieur Jan Blanken. In 1881-1883 is het fort uitgebreid met een kustbatterij, versterkingslinie, verdedigingsmuur, schuilplaatsen en kazematten, tunnels voor ondergrondse verbindingen en een wachthuis. In de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het fort in bezit en versterkten het en bouwden bunkers in de nabijheid.

In de jaren ’90 werd het gerestaureerd en opende het Noordzee-aquarium. Elders in Huisduinen werd door de Duitsers een complex gebouwd waarin een ontspanningsgebouw voor officieren en een reparatiewerkplaats voor tanks. (Zie: Heemschut 2021, nummer 3, pagina 28). Het ontspanningsgebouw is onlangs ingericht als Atlantikwall Centrum (AWC).

Programma
10.00 uur: Ontvangst in het fort met koffie en een korte uitleg.
10.30 uur: De helft van de groep krijgt een rondleiding op het AWC terrein. De andere helft krijgt een rondleiding in en om fort Kijkduin.
12.00 uur: Lunch.
12.30 uur: Wisseling programma.
15.00 uur: Bezichtiging museum en Noordzeeaquarium in het fort.
16.00 uur: Afsluitende borrel en hapje.

Deelnemers dienen goed ter been te zijn. Voor deelnemers die minder goed ter been zijn, is er een alternatieve wandeling.

Aanmelden

Locatie
Den Helder
Prijzen per deelnemer
€ 55,00
Deelnemers
Maximum: 50

Aanmelden


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.