Evenement

Excursie: ‘Langs erfgoed van de Friese IJsselmeerkust'

Heemschut Fryslân nodigt u op zaterdag 12 oktober uit voor een excursie langs de Friese IJsselmeerkust.

Start van de excursie is vanaf de parkeerplaats P+R westzijde Station Heerenveen, Beugel 13 te Heerenveen direct achter het station Heerenveen om 9:30 uur. We verwachten rond 18:00 uur hier weer terug te zijn. Voor uw deelname vragen wij een bijdrage van €. 45,- per persoon. Hiervoor wordt u geboden: koffie met versnapering, gegidste rondleiding(en), een lunch en een bustocht langs de Friese IJsselmeerkust.

Het IJsselmeergebied komt veelvuldig in het nieuws: vanwege de komst van 89 windmolens, een proefopstelling van zeventig bij zeventig meter met daarop honderd zonnepanelen en het plan voor zandwinning. Al deze ontwikkelingen hebben effecten op het landschap, de natuur en de sectoren die afhankelijk zijn van het IJsselmeer. Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de kuststrook in kaart gebracht. Met de excursie nemen we u mee langs deze objecten en structuren onder begeleiding van Auke Bult (amateurarcheoloog). Hij kent de geschiedenis van de streek, het ontstaan van het landschap en weet welke locaties interessant zijn. We bezoeken onder andere de oudste stad van Friesland, de haringloods te Laaksum en Scheepswerf de Hoop te Workum.

Opgave

Wilt u aangeven of u specifieke wensen hebt ten aanzien van het eten?

Opgave is mogelijk tot en met 7 oktober 2019.

In de bus zijn vijftig plaatsen beschikbaar. Plaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding.

Kosten

De kosten voor de excursie (incl. koffie/thee met appelgebak, lunch en de borrel) bedragen 45 euro.

 

Aanmelden

Locatie
Friesland
Prijzen per deelnemer
€ 45,00
Deelnemers
Maximum: 50

Aanmelden


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.