Evenement

INTERIEURPLATFORM

SAMEN STAAN WE STERKER. Een selectie interieur- gerichte gerelateerde stichtingen en verenigingen komen aan het woord. Karel Loeff is een van de sprekers. Deze bijeenkomst is vanwege Corona geannuleerd.

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda

 

Nederland kent vele stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor monumentale interieurs of elementen daarvan. Allemaal hebben ze een grote meerwaarde voor het erfgoedveld. De ene keer door specifieke kennis te delen, een andere keer door bijvoorbeeld maatschappelijke aandacht te vragen. Graag brengen we het werk van deze partijen voor het voetlicht.
Tijdens de bijeenkomst gaan sprekers in op vragen als: hoe dragen de diverse partijen bij aan belangstelling voor monumentale interieurs of de instandhouding daarvan? Wat voor soort activiteiten organiseren ze? Wat is hun bestaansrecht? Steeds wordt dit toegelicht aan de hand van casuïstiek.

Een belang belangrijk doel van de middag is elkaar te leren kennen. Niet alle stichtingen en verenigingen weten van elkaars bestaan. Ook is het in ieders belang dat ze meer bekendheid bij de toehoorders krijgen. Deze en andere aspecten komen aan bod tijdens het plenaire deel van dit 16e Interieurplatform.

Om zoveel mogelijk partijen een gezicht te geven, is erin aanvulling op het programma ook een ‘infomarkt’. Daar krijgen tevens andere interieur-gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid zichzelf te presenteren.

Aanmelden
De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden zal tijdig op de site van de rijksdienst voor cultuur te vinden zijn. 

Programma
Vanaf 12.15 uur kunt u op eigen gelegenheid lunchen in het restaurant

13.00 uur
Inloop met koffie en thee
13.30
Welkom door de dagvoorzitter
13.35
Interieurs: meer dan alleen on(t)roerend!
Karel Loeff, directeur Bond Heemschut
 
Amsterdamse interieurs: onbekend maakt ongeliefd
Walther Schoonenberg, adviseur Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

 
De zoektocht naar Friese interieurs
Ap Timmermans, voorzitter van de Stichting Interieurs in Fryslan
 
Vragen & discussie
 
De aandacht voor interieurs ontstaat niet vanzelf
Diederik von Bönninghausen, voorzitter van de Stichting Het Nederlandse Interieur
 
(Historische) Wandafwerking? ... Het zout in de pap
Richard Harmanni, voorzitter van de Stichting Historische Behangsels en wanddecoraties in Nederland
 
Interieurs en duurzaamheid in internationaal perspectief
Yvonne Ploum, vice-voorzitter van Icom-Demhist (international comité voor historische huis-musea)
 
Light&Glass: research en herwaardering van historische lichtbronnen
Pascal Mestrom, bestuurslid van Light & Glass
 
Vragen & discussie
 
‘Speakerscorner’: korte aankondigingen en mededelingen (ca. één minuut p.p.) vanuit de zaal
15.10
Pauze + bezoek ‘informatiemarkt’
15.45
Interieurarchitectuur in erfgoed
Evaline Kruyssen, bureau-coördinator bni & Janneke Bierman, directeur Bierman Henket
 
Fragmenten van verandering, bouwhistorie en de sporen van interieurs

Maarten Enderman, bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland
 
Het restaureren van interieurs vraagt om vakmensen         
Frederik Franken, voorzitter van de Vereniging Restauratoren Nederland
 
Vragen & discussie
 
Kennis delen over interieurtextiel
Ria van Els-Dubelaar, voorzitter van de Textielcommissie
 
Meubelen en houten interieuronderdelen: (inter)nationale kennisdeling
Machteld Jacques, bestuurslid van de Stichting Ebenist
 
Zonder stucwerk geen interieur
Wijnand Freling, beschermheer van het Neerlandsch Stucgilde
 
Vragen & discussie
17.00
Afsluiting
17.00-18.00
Borrel + bezoek ‘informatiemarkt’


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.