Evenement

LANDSCHAPSSYMPOSIUM

Op 30 oktober vindt in Werkendam op Fort Altena het landschapssymposium plaats. Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, landbouw- en energietransitie zetten het landschap in de schijnwerpers en zullen hier besproken worden.

https://www.landschappen.nl/actueel/het-landschapssymposium/ 

30 oktober, Landschapssymposium, Werkendam, Fort Altena:

Programma

09.30 Inloop

10.15 Opening & welkom door Jan Baan, directeur Brabants Landschap door Arjen van der

          Meer, voorzitter RvT LandschappenNL

10.30 Daan Roovers, Denker des Vaderlands Over de gevolgen van de klimaatverandering

          voor het landschap, maar ook voor de burgers in dat landschap. De mogelijke nieuwe

          fricties tussen gevestigde ordes natuur/ landschap versus klimaat en een analyse van het

          discours.

11.05 Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving ‘Energie en landschap’ 11.40 Peter Glas, Deltacommissaris ‘Water, klimaat en landschap’

12.15-13.15 Lunch

13.15 Jan Willem Erisman, directeur Louis Bolk Instituut ‘De landbouw en het landschap van

          morgen’

14.00 Jeanet Kullberg, Sociaal Cultureel Planbureau ‘Denkend aan Nederland’; over

          burgerbetrokkenheid bij landschap (en klimaat)

14.45 Afsluiting & borrel

Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, landbouwtransitie en energietransitie, zetten het landschap in de schijnwerpers. Er is discussie. De ruimtelijke claims die uit die ambities voortvloeien zijn immers groter dan de hoeveelheid ‘Nederland’ die er is. Bovendien zijn die ambities vaak strijdig, denk aan Natura2000-doelen versus klimaatmaatregelen. Of aan de discussie over biodiversiteit versus koolstofvastlegging in bossen. En dat nog even los van de constatering dat ‘landschap’ ook een doel op zich moet zijn; vanwege de natuuropgave maar ook omdat mensen in belangrijke mate hun thuisgevoel ontlenen aan landschap. Met name de klimaatverandering bezorgt menigeen hoofdbrekens. Hoe brengen we klimaat en landschap bij elkaar? En wat vindt de ‘burger’ daar eigenlijk van? Over die thematiek gaat het komende Landschapssymposium van LandschappenNL. 

Meer informatie over bereikbaarheid en aanmelding vindt u op www.landschappen.nl 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.