Evenement

Ledenbijeenkomst vrijdag 16 maart

Het bestuur van Heemschut heeft het afgelopen jaar bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda gezet en dit heeft geresulteerd in de Nota Bestuurlijke Reorganisatie. 

De voorstellen houden onder meer in het formeren van een kleiner bestuur en het instellen van een Raad van Toezicht.

Op 12 januari is tijdens een bijeenkomst voor de leden uitleg gegeven over de voorgestelde bestuurlijke aanpassingen. Inmiddels zijn ook van alle commissies van vrijwilligers reacties ontvangen op de plannen. Alle opmerkingen zijn verwerkt in een nota, die het bestuur graag samen met de op te stellen concept-statuten en reglementen aan u wil voorleggen en met u wil bespreken.
 
Hiertoe heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd op vrijdagmiddag 16 maart, van 14.00 – 16.00 uur in ‘de Observant’ te Amersfoort.

De definitieve uitnodiging met de relevante stukken zullen u zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden. De uitnodiging en de bijbehorende stukken zullen te zijner tijd ook op de www.heemschut.nl worden gepubliceerd.
 
Na deze bijeenkomst zullen de stukken gereed worden gemaakt voor de behandeling in de Algemene Vergadering van Leden van 1 juni. In het tijdschrift vindt u ook de speciale Algemene Vergadering van Leden aangekondigd die voor de formele statutenwijziging noodzakelijk is. Uiteraard zult u hierover ook op de hoogte worden gehouden.
 
Wij verzoeken u vriendelijk zich op te geven via kampen@heemschut.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.