Evenement

Studiemiddag Erfgoed in de dynamische stad

Op vrijdagmiddag, 9 maart, organiseert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in samenwerking met het Amsterdam Erfgoed Overleg* een studiemiddag met als titel Erfgoed in de dynamische stad.

Centraal staat de bescherming van erfgoed in de marge; cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die in een beschermd gezicht liggen maar zelf geen monumentstatus hebben; panden die een 'orde-2'-status hebben (orde-2 is een Amsterdamse kwalificatie, elders meestal beeldbepalende of karakteristieke panden genoemd); gebouwen van na 1965, een categorie die nog weinig aandacht heeft gekregen en die momenteel sterk onder druk staat.

De Studiemiddag vindt plaats in de Oosterkerk te Amsterdam.

Tijdens de middag staat als casus de bescherming van Amsterdams erfgoed centraal, maar deze problematiek betreft evenzeer de monumentenzorg elders. Het gaat om een landelijk actueel thema. Het definitieve programma wordt rond 1 februari bekend gemaakt, maar u kunt de datum van 9 maart nu alvast in uw agenda noteren. 

* Het Amsterdam Erfgoed Overleg bestaat uit: Bond Heemschut, afdeling Amsterdam, het Cuypersgenootschap, het Genootschap Amstelodamum, Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden, Stadsherstel Amsterdam, de Stichting Monumenten Amsterdam Noord en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.