Evenement

Symposium ‘Het monument in zijn omgeving’

Op donderdag 28 maart organiseren Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Stichting Menno van Coehoorn, de Nederlandse Kastelenstichting en De Hollandsche Molen een symposium over erfgoed en de Omgevingswet.

Het centrale onderwerp is de gevolgen en kansen van de Omgevingswet voor het beschermen van de omgeving van monumentaal erfgoed.

Tijdens deze middag verkennen we mogelijkheden en onmogelijkheden voor het beschermen van de omgeving van erfgoed onder de Omgevingswet én wat de erfgoedsector zelf kan doen.

De Omgevingswet wil aantasting van de omgeving van beschermde monumenten voorkomen. Maar hoe wordt dat vertaald in Omgevingsplannen? Wat werkt en wat niet? Hoe kunnen erfgoedverenigingen hier aan bijdragen? Hoever strekt de omgeving? En wat is het ‘aanzicht van het monument? Wat kunnen gemeenteambtenaren en erfgoedorganisaties voor elkaar betekenen?

Programma
Na een welkom door Arjen de Zeeuw namens de RCE en de dagvoorzitter Guido Wallagh worden plenair vier voorbeelden behandeld uit de praktijk van:

  • De Hollandsche Molen
  • Bond Heemschut
  • Menno van Coehoorn
  • Nederlandse Kastelenstichting

Daarna volgt een uiteenzetting over burgerparticipatie onder de Omgevingswet. Tijdens de tweede helft van de middag wordt in werktafels gesproken over: op welke manier kan de Omgevingswet helpen om zaken te voorkomen die voorheen niet goed gingen in de omgeving van erfgoed.

Voor wie, waar en wanneer
Het symposium is bedoeld voor erfgoedorganisaties en erfgoedvrijwilligers, gemeenteambtenaren en vindt plaats op donderdagmiddag 28 maart 2024 van 13:00 tot 17:00 uur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

Opgeven kan hier


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.