Evenement

Toekomst van het kerkelijke erfgoed

Hoe houden we onze heilige huisjes overeind? Praat mee over de toekomst van het kerkelijk erfgoed!

Op vrijdag 13 oktober 2023 organiseert de Erfgoedvereniging Heemschut in samenwerking met de Stichting Oude Drentse Kerken en de Stichting Drents Monument een symposium over de toekomst van het kerkelijk erfgoed in de Waterstaatskerk in Bovensmilde. Kerken zijn, ook voor niet-gelovigen, krachtige symbolen van een gemeenschap. Het zou mooi zijn als het kerkgebouw de centrale plaats in de gemeenschap zou innemen die het van oudsher had. Maar hoe doe je dat? En hoe financier je dat?

De Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Drenthe, Stichting Oude Drentse Kerken en stichting Drents Monument willen met dit symposium in Drenthe het gesprek op gang brengen over mogelijkheden om een eventuele transitie bij de historische en monumentale kerkgebouwen te stimuleren. Het symposium is bedoeld voor zowel de kerkbesturen, als voor bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de overheden in Drenthe. Zijn er voorbeelden van elders in en buiten de provincie Drenthe waar kerken door de samenwerking van lokale partijen om de kerk als centrum van de gemeenschap te behouden? Hoe pakten zij dit aan, en hoe staat het er nu voor. Er wordt door de organiserende partijen gezocht naar positieve ervaringen en kansrijke ideeën.

De themamiddag vindt plaats in de Waterstaatskerk in Bovensmilde. Vanaf 12.00 uur is de inloop met lunch. Sprekers zijn Lilian Grootswagers - Werkgroep religieus erfgoed Heemschut, Frank van der Velden - Stichting Oude Drentse Kerken, Wim Postma - Stichting Drents Monument en Jan Hommes, Classis Protestantse kerken Groningen en Drenthe.

Een ieder is welkom om mee te praten tijdens de paneldiscussie met de Stichting Oude Friese Kerken, Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Oude Drentse Kerken.

Om 15.45 uur is de afsluiting met een hapje en een drankje.

Aanmelden kan via info@heemschut.nl onder opgave van je naam, functie en/of organisatie. Het maximaal aantal deelnemers is 70. Deelname is gratis.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.