Evenement

TOPOS dagexcursie Maastricht

Architectuurcentrum TOPOS in Maastricht organiseert een dagexcursie. U zult op deze dag meegenomen worden door de stad en veel leren over haar architectuur.

Omdat de excursie naar Maastricht van 21 mei al volgeboekt is en er al veel mensen op de reservelijst staan, is het voornemen om - bij voldoende aantal deelnemers - een tweede excursie naar Maastricht te organiseren en wel op zondag 22 mei aanstaande. Als u voornemens bent hieraan deel te nemen, gelieve u dan zo spoedig mogelijk aan te melden!

Maastricht heeft in het begin van deze eeuw op het gebied van architectuur en stedenbouw bepaald niet stil gestaan. Gedurende de afgelopen jaren is de stad aanzienlijk van gezicht veranderd, zonder dat daardoor het eigen karakter verloren is gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Vanuit Nijmegen gaan we met geïnteresseerden op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur een boeiende excursie maken naar imposante projecten die in velerlei opzicht inspirerend zijn. Het is een goede gelegenheid om verschillen en overeenkomsten te ontdekken tussen de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederlands oudste steden Nijmegen en Maastricht. Nico Nelissen, voorzitter van het Architectuurcentrum TOPOS van Maastricht, zal u op de hem bekende manier door Maastricht leiden. Wees ervan overtuigd dat u een andere en nieuwe kijk op deze fascinerende stad krijgt. Iedere deelnemer ontvangt bovendien aan het einde van de excursie de zo-even verschenen Architectuurgids Maastricht NEXT, een vuistdikke documentatie van circa 250 projecten die gedurende de laatste decennia tot stand zijn gekomen.

Het programma is als volgt:
08:00 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Spoorstraat Nijmegen
10:00 uur Koffie/thee en vlaai bij Blanche Dael in Sphinxkwartier
10:30 uur Bezoek aan Sphinxkwartier
13:00 uur Lunch in park van de Tapijnkazerne (lunchpakket)
13:30 uur Bezoek aan terrein Tapijnkazerne
14:00 uur Bezoek aan Klevarieterrein
15:00 uur Bezoek aan Céramique-terrein
16:00 uur Wandeling over de 'Groene Loper'
17:00 uur Vertrek naar Nijmegen
19:00 uur Aankomst in Nijmegen

Kosten: €65,- p.p.

Aanmelden vóór 20 april 2022.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar n.nelissen@xs4all.nl
Vermeld bij het aanmelden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Lees de volledige uitnodiging hier >>


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.