Collectie

Periodieken

Heemschut bestaat sinds 1911 en kent een rijke geschiedenis van erfgoedbescherming. Ons tijdschrift bestaat sinds 1924. Deze unieke informatiebron is online beschikbaar gemaakt. Daarnaast zijn ook de bekende boekjes uit de Heemschutserie en onze jaarverslagen digitaal raadpleegbaar.

Heemschut periodiekenviewer van tijdschriften, jaarverslagen en boekjes

 

Mediabank

Bovendien heeft Heemschut een collectie dia's uit de nalatenschap van A.A. Dullé gekregen. Hij liet ons 36.000 afbeeldingen na van monumenten in heel Nederland. Deze collectie is te raadplegen via de Heemschutmediabank. Aan het gebruik zijn rechten verbonden.

Heemschut mediabank

 

Opmerkingen of suggesties

Wij stellen een reactie zeer op prijs. Voor opmerkingen, suggesties of het doorgeven van fouten kun u zich tot ons wenden via info@heemschut.nl. 

 

Rechten en Creative Commons

Erfgoedvereniging Heemschut is de rechthebbende van deze afbeeldingen en alle content van tijdschriften, jaarverslagen boekjes en artikelen op de website.

Alle beschikbare fotobestanden zijn gratis te downloaden (tot het maximum formaat van 800 x 800 pixels) en mogen worden gebruikt onder de voorwaarden van de licentie
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Dit betekent het volgende:Onder voorwaarde van bronvermelding, is beeldmateriaal uit de beeldbank vrij beschikbaar om te kopiëren, te verspreiden en te delen. Afgeleide werken worden aangeboden onder de licentie CC BY-SA 4.0.

Vermelding dient op volgende manier te gebeuren:

foto collectie Heemschut en datering.  

Wanneer de afbeelding is gebruikt in een publicatie, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar via post of email: info@heemschut.nl 

 

Copyright

Het is niet toegestaan gehele of delen van artikelen uit het tijdschrift, jaarverslagen, boekjes of artikelen van de website openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie of uitgever.
Voor commercieel gebruik is te allen tijden vooraf toestemming nodig via info@heemschut.nl.

Alleen gebruik met bronvermelding is toegestaan.

Let op: Afbeeldingen uit het tijdschrift zijn niet rechtenvrij. 

 

 

Inventaris archief Heemschut

De inventaris van het papieren archief van Bond Heemschut (1911-1980) ligt in het stadsarchief Amsterdam. Hiervoor is een Inventaris gemaakt om dit archief te ontsluiten. Deze inventarislijst en verantwoording van de inventarisatie zijn beschikbaar via Stadsarchief Amsterdam. Via deze link komt u bij de pdf met de Inventaris van het archief van Heemschut in het Stadsarchief Amsterdam.

 

Het online beschikbaar maken van ons archief is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds.

 

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.