Klachten

Klachtenprocedure

1. Klachten over Erfgoedvereniging Bond Heemschut kunt u via de email info@heemschut.nl of schriftelijk indienen.
Onze contactgegevens zijn:
Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam

Zet bij uw email of brief duidelijk dat het om een Klacht gaat.

2. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld door een van de medewerkers van het bureau, bij voorkeur binnen 10 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u bericht over de verdere afwikkeling.

3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van de vereniging. Namens het bestuur reageert voorzitter of secretaris binnen 30 dagen over de verdere afwikkeling.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.