Cadeaulidmaatschap

Doe een lidmaatschap van Heemschut cadeau aan een vriend, vriendin of familielid! 

Het donateurschap geldt voor het lopende jaar en wordt automatisch beëindigd. Wel wordt het cadeaulid vrijblijvend gevraagd na dit jaar om lid te worden. 

Het nieuwe lid ontvangt het welkomstpakket thuis. U ontvangt ook een bevestiging.

Het cadeaulidmaatschap bedraagt tijdelijk in de decembermaand 20 euro.

Mijn eigen gegevens
Ik geef een cadeaulidmaatschap aan

Erfgoedvereniging Bond Heemschut verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap en te informeren over Heemschut. Lees het privacy statement op www.heemschut.nl/organisatie/beleid/

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.