Een melding doen

Het beschermen van cultuurmonumenten kunnen we niet alleen. Uw hulp is daarbij meer dan welkom. Tip ons als waardevolle monumenten en landschappen worden bedreigd. De provinciale commissie neemt contact met u op over mogelijke acties en/of steun. In specifieke gevallen, zoals bij dreigingen van tuinen of kastelen, brengen wij bevriende organisaties op de hoogte van uw melding. Als u een nieuwe bedreiging wilt melden, kunt u volstaan met het invullen van het formulier hieronder.

Uw gegevens
Gegevens over het bedreigd erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), om uitvoering te geven aan uw melding. Lees het privacy statement op www.heemschut.nl/organisatie/beleid/

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.