Nalaten

Legaat

U kunt een legaat laten vastleggen in uw testament. Dit kan bijvoorbeeld een vast bedrag in geld zijn, of een percentage van het nalatenschap als geheel. U kunt ons ook effecten of waardevolle roerende (kunst, sieraden etc.) of onroerende objecten nalaten. 

 

Heemschut als (mede)erfgenaam

Als u Heemschut tot (mede) erfgenaam maakt, krijgt de vereniging recht op (een deel van) uw nalatenschap. Dit heet een erfstelling.

 

Fonds op naam oprichten

Als u een deel van uw vermogen of nalatenschap voor een specifiek doel op het gebied van monumentenbehoud in Nederland wilt bestemmen dan kunt u bij Heemschut een fonds op naam oprichten.

Meer informatie over nalaten vindt u in onze

folder Schenken en nalaten voor het behoud van ons erfgoed

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Karel Loeff, 020-6225292 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.