Nalaten

Legaat

U kunt een legaat laten vastleggen in uw testament. Dit kan bijvoorbeeld een vast bedrag in geld zijn, of een percentage van het nalatenschap als geheel. U kunt ons ook effecten of waardevolle roerende (kunst, sieraden etc.) of onroerende objecten nalaten. 

 

Heemschut als (mede)erfgenaam

Als u Heemschut tot (mede) erfgenaam maakt, krijgt de vereniging recht op (een deel van) uw nalatenschap. Dit heet een erfstelling.

 

Fonds op naam oprichten

Als u een deel van uw vermogen of nalatenschap voor een specifiek doel op het gebied van monumentenbehoud in Nederland wilt bestemmen dan kunt u bij Heemschut een fonds op naam oprichten.

Meer informatie over nalaten vindt u in onze

folder Schenken en nalaten voor het behoud van ons erfgoed

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Karel Loeff, 020-6225292 

Privacy

Erfgoedvereniging Bond Heemschut verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap en te informeren over Heemschut. Lees het privacy statement op www.heemschut.nl/organisatie/beleid/

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.