Schenken en doneren

Door te schenken helpt u uzelf en Heemschut. Wist u namelijk dat u een deel van uw gift van de Belastingdienst kan terugkrijgen? Een eenmalige of een periodieke gift aan Heemschut is meestal fiscaal aftrekbaar. Heemschut staat bij de Belastingdienst geregistreerd  als een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is als zodanig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

 

Doneren

Heemschut is blij met elke donatie. Alle kleine beetjes helpen om ons werk voor erfgoed mogelijk te maken. Wilt u iets doen voor de vereniging zonder bijkomende verplichtingen? Maak dan uw donatie over. Dat kan naar: Bond Heemschut NL77RABO 01462.53.426, Rabobank.

Ook hebben wij een fonds voor monumentale kunst. Met dit fonds willen we de redding van architectuurgebonden kunst stimuleren door projecten van uitname, opslag en restauratie te ondersteunen. U kunt vrijblijvend doneren. Het rekeningnummer is NL33 RABO 0146 2534 42 ten name van Heemschut ovv Fonds Monumentale Kunst.

Extra aftrek voor culturele ANBI's

U kunt een eenmalige of jaarlijkse gift doen aan Heemschut in geld of natuara. Voor eenmalige giften geldt dat deze onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. U dient daarbij al uw eenmalige schenkingen op te tellen. Het totaal bedrag is 125% aftrekbaar.

Voor particulieren:

  • Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
  • Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
  • Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het tarief waartegen aftrek plaatsvindt (maximaal 52%)
  • Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.

 

Voor bedrijven:

  • Voor giftenaftrek geldt geen drempel
  • het maximum is 50% van de winst (en een maximumbedrag van € 100.000 

 

Periodieke schenking

Nog beter en voordeliger voor u en Heemschut is een periodieke gift met schenkingsovereenkomst. De periodieke schenking is een schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt een gift in geld of in natura (boeken, foto’s, tijdschriften of andere zaken) doen gedurende vijf jaar.

Zo kost een periodieke gift aan Heemschut van € 1.000 gedurende vijf jaar u per saldo maar € 350 netto per jaar bij een inkomstenbelasting van 52%.

Voorwaarde is dat u

  • minimaal vijf jaar een vast bedrag aan Heemschut schenkt
  • uw schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst

Houdt u er rekening mee dat het maximale jaarbedrag van de verhoging voor alle giften aan culturele ANBI’s samen € 1.250 bedraagt. 

Meer informatie over periodiek schenken vindt u in onze folder Schenken en nalaten voor het behoud van ons erfgoed

Als u dat prettig vindt kunt u ons toestemming geven om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Vul dan dit machtigingsformulier in en stuur het ons toe. Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam.

 

Hoe leg ik mijn schenking vast?

Stap 1             Download de Overeenkomst periodieke gift in geld  of Overeenkomst periodieke gift in natura

Stap 2              De Overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor Heemschut. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.

Stap 3            Stuur beide formulieren naar Heemschut Antwoordnummer 3808 1000 PB Amsterdam

Stap 4            Heemschut stuurt u enkele codes toe voor uw belastingaangifte.

Stap 5            Bewaar uw schenkingsovereenkomst goed in uw administratie. De belastingdienst kan hierom vragen.

Voor meer informatie: belastingdienst

 

Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Heemschut is: 002560367.

Het rekeningnummer voor schenkingen en giften aan de Bond Heemschut is NL77RABO 01462.53.426, Rabobank Amsterdam.

Het nummer van de Kamer van Koophandel Amsterdam is 4053 1986.

 

Fonds op naam oprichten

Als u een deel van uw vermogen voor een specifiek doel op het gebied van monumentenbehoud in Nederland wilt bestemmen dan kunt u bij Heemschut een fonds op naam oprichten.

Meer informatie over nalaten vindt u in onze

folder Schenken en nalaten voor het behoud van ons erfgoed

 

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Karel Loeff, 020-6225292

Privacy

Erfgoedvereniging Bond Heemschut verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap en te informeren over Heemschut. Lees het privacy statement op www.heemschut.nl/organisatie/beleid/

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.