Vrijwilliger worden

Heemschut werkt in haar beschermingswerk met vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan de vereniging haar werk voor het behoud van monumenten niet doen.

Het vrijwilligerswerk is georganiseerd in  commissies en in werkgroepen.

 

Commissies

De commissie zet zich in om bedreigd erfgoed op te sporen, bijvoorbeeld via correspondenten en historische verenigingen. Ze bespreekt een aantal keren per jaar de gevallen van bedreigd erfgoed. Zo nodig wordt actie ondernomen, al dan niet samen met andere partijen

Daarnaast kaarten de commissies in algemene zin het monumentenbeleid aan bij gemeenten. Ze volgen algemene ontwikkelingen in de provincie over behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden. En er is ruimte voor initiatief: van het organiseren van een debat of excursie tot het uitgeven van boeken.

 

Werkgroepen

 

Naast commissies zijn ook werkgroepen actief die zich voor een specifiek doel inzetten. Zo is er de werkgroep Monumentale Kunst uit de wederopbouwperiode en de werkgroep Architectuur na 1965. Vrijwilligers zetten zich ook landelijk in voor juridische zaken en beïnvloeding van beleid.

Toch kunnen we nog altijd expertise gebruiken op het gebied van PR, archivering, juridische zaken en ruimtelijke ordening.

Meer weten?

Voor meer informatie, over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in uw buurt, kunt u ook contact opnemen met een provinciale commissie of Landelijk Bureau.

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.