Zelf actie voeren

U kunt ook zelf actie voeren ten behoeve van het behoud van erfgoed. Laat u zich goed informeren over procedures en wat uw invloed kan zijn en wie u kunnen helpen.

Zoek draagvlak in uw buurt en omgeving en lobby bij betrokken instanties. Heemschut kan uw actie met menskracht en advies ondersteunen.

Voor vragen kunt u mailen of bellen met beleidsmedewerker Christian Pfeiffer (email: pfeiffer@heemschut.nl, tel 020-6225292.)

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.