Actueel | 2021-05

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut wil kantoor Ten Cate en de rechtbank op de monumentenlijst

‘Verspilling van algemene middelen en een ernstige aantasting van het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo’ Dat vindt Erfgoedvereniging Bond Heemschut van de plannen om het voormalige kantoor van Ten Cate te slopen om nieuwbouw voor de rechtbank mogelijk te maken. Heemschut heeft B. en W. van de gemeente Almelo daarom gevraagd vier panden die samen de noordelijke gevelwand aan de Egbert Gorterstraat 3 en 5 vormen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. lees verder

Heemschut biedt voorzitter RES-stuurgroep Groninger Gemeenten Hielke Westra petitie aan

Erfgoedvereniging Heemschut maakt zich al langere tijd zorgen over de gevolgen van de energietransitie en het klimaatakkoord voor het authentieke, open, agrarische cultuurlandschappen die zo kenmerkend zijn voor de provincie Groningen. Samen met Landschap Oldambt, Oldambt Windmolenvrij, Landelijk Gebied Haren, Dorpenalliantie Oost Groningen, en de Historische Vereniging Ten Post EO heeft de erfgoedvereniging een petitie gehouden die door zo’n 3.000 bezorgde inwoners en betrokkenen is ondertekend. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.