Actueel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Beleidsbrief ‘Erfgoed telt' gepubliceerd

Afgelopen vrijdag is de beleidsbrief ‘Erfgoed telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving’ gepubliceerd. Deze brief is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid, zoals reeds aangekondigd in de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’. In dit beleid legt het kabinet de nadruk op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. lees verder

Zorgen om BATO-complex Enschede

Drie organisaties die zich bezighouden met de historie van de stad en behoud van het cultureel erfgoed slaan daarover alarm. In een brief aan het gemeentebestuur doen zij het verzoek om deze vernietiging van erfgoed te voorkomen en een plan te laten ontwikkelen dat stedenbouwkundig past en waarin de waardevolle historie zo goed mogelijk in het plan geïntegreerd wordt. De planologische procedure moet immers nog opgestart worden. De brief is ondertekend door de Stichting Historische Sociëteit Enschede - Lonneker (SHSEL), Erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Cuypersgenootschap. lees verder

Heemschut is verbijsterd over sloopbesluit karakteristiek huis Bussum

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft via de media kennis moeten nemen van het raadsbesluit om de het karakteristieke woonhuis Huizerweg 6-8 in Bussum te slopen voor een kantoorpand van drie verdiepingen. Heemschut is als eerdere indiener van een zienswijze op geen enkele manier meer betrokken bij de verdere afhandeling van dit besluit en de verslaglegging van de raadsvergadering waar dit aan de orde is geweest, blijkt niet te bestaan. De erfgoedvereniging is verbijsterd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.