Actueel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Aandacht voor Post65-erfgoed in Amsterdam

De architectuur uit de periode 1965-1990 is uniek. Uniek vanwege de aandacht vanuit architecten voor de leefbaarheid van gebouwen, voor de gebruikers en hoe men binnen een gebouw met elkaar omging. Heemschut zet zich in Amsterdam al enkele jaren in voor behoud en bescherming van het Post65-erfgoed. lees verder

Situatie rondom Miljoenenlijn bereikt impasse

Er zit nog weinig schot in de zaak rondom de Miljonenlijn in Limburg. Heemschut heeft ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd het besluit te herzien om de spoorverbinding op te breken in Kerkrade. Op die plek heeft de Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZSLM) nu nog een verbinding met het hoofdspoorwegnet. lees verder

Geschenkwoningen lijken op weg naar rijksmonumentenstatus

Een deel van de geschenkwoningen van de Watersnoodramp lijken de status van rijksmonument te krijgen. Zo valt op te maken uit stukken die door staatssecretaris Gunay Uslu aan de Tweede Kamer ter beschikking zijn gesteld. Heemschut, erfgoedorganisaties en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland hadden rond de herdenking van de Watersnoodramp om de rijksbescherming gevraagd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.