Actueel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Eerherstel gevelsculptuur van Jan Broerze in Baarn

In overleg met eigenaar Eemland Wonen en de gemeente Baarn heeft de Werkgroep Monumentale Kunst zich in de afgelopen jaren ingespannen voor de redding en herplaatsing van een gevelsculptuur van Jan Broerze (1913-1992). De voor Baarn belangrijke beeldhouwer heeft in 1967 voor de toen nieuwe gymzaal De Loef aan de Professor Fockema Andrealaan een gevelsculptuur gerealiseerd met als thema spelende kinderen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.