Actueel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Verplaatsing gevels spoorwegloods Zwolle

Voor het terrein van de Zwolse spoorzone worden sinds 2015 herontwikkelingsplannen voorbereid door de gemeente, in samenwerking met ProRail. Het betreft een uitgestrekt plangebied, vanaf de Deventerstraatweg, met het stationsgebouw als middelpunt, tot aan de Veerallee. In 1863 werd het Stationsgebouw Zwolle gebouwd in opdracht van de Staatsspoorwegen lees verder

Bezwaar tegen zonneweide in polder bij Nieuw- en St. Joosland

Heemschut's commissie Zeeland heeft grote bezwaren tegen de aanleg van een zonneweide in de polder bij Nieuw- en St. Joosland. De pilot “Binnendijk” brengt schade toe aan een waardevol cultuurlandschap. De pilot, is in afwachting van nog te formuleren beleid, het aignaal hoe het nu niet zou moeten gaan, zowel naar proces als naar beoogd resultaat. Het is veel te ad hoc, zo betogen we. lees verder

Heemschut Fryslân presenteert eerste inventarisatie architectuur na 1965

Binnen de Erfgoedvereniging Heemschut is een werkgroep Post '65 actief. In Heemschut nummer 4, jaargang 95 van december 2018 is een artikel opgenomen over de start van deze werkgroep. De werkgroep heeft een oproep gedaan aan alle provinciale commissies om een inventarisatie te maken van waardevolle gebouwen en (stedenbouwkundige) structuren die na 1965 tot stand zijn gekomen. Daarbij is het de bedoeling dat de provinciale commissie zelf bepaalt op welke wijze zij deze inventarisatie uitvoert en welke objecten en structuren hiervoor in aanmerking komen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.