Actueel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut vraagt monumentenstatus aan voor voormalig Wehrmachtsheim van de Atlantikwall in Hoek van Holland

Heemschut heeft de status van gemeentelijk monument aangevraagd voor het zogenaamde Jagershuis aan de Badweg 1 in Rotterdam-Hoek van Holland. Dat verzoek werd gedaan in samenwerking met Historisch Genootschap Roterodamum en Het Cuypersgenootschap. Het Jagershuis staat op de nominatie om te worden gesloopt voor de bouw van een appartementencomplex lees verder

Deel panden Schoutenwerf Muiden monument

Een deel van de panden op de Schoutenwerf in Muiden wordt door de gemeente Gooise Meren wordt beschermd als gemeentelijk monument. Dit na een verzoek van Heemschut's commissie Noord-Holland. Toch is Heemschut kritisch op de beslissing, want een ander deel van de panden wordt niet beschermd en daarmee is de weg vrij voor sloop van dit unieke stukje industriële erfgoed. lees verder

Geknakte Bloemsingel Groningen

In september 2018 ontvingen wij een sloopmelding voor een pand aan de Bloemsingel 8 aan de noordoostrand van het centrum. Op het perceel staan twee villa’s: de oudste (B) dateert uit 1899 en de jongste (A) uit 1910. De villa’s waren ooit onderdeel van de Groninger Gasfabriek gesticht in 1854. De fabriek produceerde lichtgas, een combinatie van waterstof, methaan en koolmonoxide, en een aantal onbrandbare bestanddelen. Met de komst van de gloeilamp raakte het gas in de eerste helft van de 20ste eeuw in onbruik als bron voor verlichting. Wel werd het toen nog gebruikt voor verwarming en koken, tot de komst van het aardgas uit Slochteren. Na de sluiting restte een complex met een zwaar vervuilde grond. Na bodemsanering is het gebied tot leven gewekt met nieuwbouw. Hierbij is niet altijd even zorgvuldig omgesprongen met het aanzicht van de stad en werden ook veel oude panden, vooral langs het Boterdiep, gesloopt. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.