Actueel | Werkgroep Monumentale Kunst

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Kunstwerk Enkhuizen na restauratie herplaatst

In 2018 heeft de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) de gemeente Enkhuizen verzocht om in te zetten op behoud van een kunstwerk van Herman Diederik Janzen aan de gevel van de te slopen voormalige technische school aan de Kuipersdijk 13 te Enkhuizen. Medio 2018 is het beeld vervolgens in overleg tussen de school, de WMK en Oud Enkhuizen gedemonteerd. lees verder

Eerherstel voor Utrechts Herderplein

Zeer recent is begonnen aan de restauratie van het Utrechtse Herderplein. Het plein is het hart van de naoorlogse wijk de Halve Maan en in 1955 gerealiseerd in overleg tussen kunstenaar Jan Boon en architect Antonio Salvatore van de Utrechtse Dienst Openbare Werken. Boon is in de wederopbouwperiode als kunstenaar van groot belang geweest voor Utrecht. Zijn kunstwerken zijn nog steeds prominent in de stad aanwezig. lees verder

Eerherstel gevelsculptuur van Jan Broerze in Baarn

In overleg met eigenaar Eemland Wonen en de gemeente Baarn heeft de Werkgroep Monumentale Kunst zich in de afgelopen jaren ingespannen voor de redding en herplaatsing van een gevelsculptuur van Jan Broerze (1913-1992). De voor Baarn belangrijke beeldhouwer heeft in 1967 voor de toen nieuwe gymzaal De Loef aan de Professor Fockema Andrealaan een gevelsculptuur gerealiseerd met als thema spelende kinderen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.