Nieuwsbericht

'Bewaar Booneschanskerbrug in Booneschans'

De commissie Groningen doet een dringend beroep op de gemeente Oldambt om de Booneschanskerbrug in Booneschans niet te slopen en daarmee te behouden.

De commissie Groningen vindt dat de gemeente moet zoeken naar mogelijkheden om de oude brug, in 1951 over het Boelo Tijdenskanaal gelegd, te onderhouden en aan te passen dat recht wordt gedaan aan het behoud van het historisch karakter van dit waardevolle object. Heemschut heeft het gemeentebestuur in een brief gevraagd van sloop af te zien.

Het is de bedoeling dat de aanleg van een nieuwe, semi-beweegbare brug, in maart 2019 van start gaat. In juli moet er een nieuwe brug liggen waardoor gemotoriseerd- en landbouwverkeer weer gebruik kan maken van de brug. Of dat tijdspad gehaald kan worden, is afhankelijk van de vraag of er nog bezwaren worden ingediend.

De brug maakt een belangrijk deel uit van een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol ensemble van vier bruggen in combinatie met het Boelo Tijdenskanaal die in de wederopbouwtijd, na de Tweede Wereldoorlog zijn gerealiseerd. De andere drie bruggen liggen op grondgebied van de gemeente Westerwolde. Hoewel de Booneschanskerbrug geen monumentenstatus heeft, zet Heemschut zich toch in voor het behoud van de brug.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.