Nieuwsbericht

'Provincie, stoot monumenten niet af in Hollands Kroon'

Heemschut maakt bezwaar tegen de voorgenomen overdracht van twintig provinciale monumenten van de provincie Noord-Holland naar de gemeente Hollands Kroon. Volgens ons is die overdracht onverantwoord, omdat Hollands Kroon geen erfgoedbeleid kent. De monumenten zijn na de overdracht dus vogelvrij.

De commissie Noord-Holland van Heemschut heeft de zorgen overgebracht in een zienswijze aan de provincie Noord-Holland in reactie op het voornemen om de monumenten af te stoten. Heemschut roept de provincie om van de overdracht af te zien, zolang er geen goed erfgoedbeleid in Hollands Kroon is. 

Hollands Kroon heeft al langer de aandacht van Heemschut en andere erfgoedorganisaties zoals het Cuypersgenootschap. De gemeente weigert een erfgoedbeleid of een monumentenlijst aan te leggen, waardoor belangrijke monumenten in de grote gemeente onbeschermd zijn.

Heemschut roept de provincie op om met Hollands Kroon in overleg te gaan over deze situatie, of anders de gemeente onder verscherpt toezicht te stellen vanwege het nalaten van het uitvoeren van wettelijke taken.

Foto: Molen De Hoop, Oude Niedorp, gemeente Hollands Kroon (Quistnix/Wikimedia)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.