Nieuwsbericht

'Sloop karakteristieke bebouwing Ringdijk Amsterdam niet'

Een rijtje monumentale dijkhuisjes aan de Ringdijk 4,6-7 en 8 in de Watergraafsmeer in Amsterdam wordt met sloop bedreigd. Heemschut heeft bij de gemeente aangedrongen de huisjes te behouden.

Het bakstenen pandje, met kokgevel, op nummer 5 is gemeentelijk monument en dus beschermd. Maar de andere pandjes niet. Hoewel ze onderdeel zijn van het cultuurhistorisch gezien heel bijzonder ensemble. Rondom het Rechthuis ontwikkelde zich hier in de vroege negentiende eeuw een kleine nederzetting als begin van het dorpse Watergraafsmeer met kleinschalige, lage bebouwing.

Eigenaar Woningcorporatie Eigen Haard heeft plannen om het ensemble te vervangen door grootschalige nieuwbouw. Onlangs heeft het witte, houten pandje nummer 4 nog de op een na hoogste architectuurwaardering van orde 1 gekregen. De nummers 4 en 5 dateren van rond 1850. Ook de binnentuinen achter de pandjes moeten het ontgelden. Eigen Haard wil daar ook stevige nieuwbouw neerzetten en wil met sloop ook een entree aan de Ringdijk creëren.

Heemschut heeft in een brandbrief fel geprotesteerd tegen mogelijke sloop. Zij verzoekt het stadsdeel met klem in overleg te treden met Eigen Haard om sloop te voorkomen en te bevorderen, dat dit laatste historisch meest waardevolle erfgoed van de Watergraafsmeer, wordt behouden. Volgende jaar is het precies een eeuw geleden, dat Watergraafsmeer door het grote Amsterdam wed geannexeerd.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.