Nieuwsbericht

'Warme douche' voor stolpbewoners heer en mevrouw Louter

Al 45 jaar lang zet het echtpaar Louter zich in om de stolp uit 1860 waarin ze wonen in goede staat te houden. Op hun eigen verzoek werd de karakteristieke Noord-Hollandse boerderij in de plaats Zwaag op de monumentenlijst van de gemeente Hoorn gezet. Het actieteam van Red de Stolp besloten het echtpaar in het zonnetje te zetten met een 'warme douche' een prijs voor een prachtig stolpeninitiatief.

Bond Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap maken zich grote zorgen over de stolpen. De stolp staat als icoon van het provinciale landschap onder druk. De provincie was 70 jaar geleden maar liefst ongeveer 10.000 stolpboerderijen rijk. Anno 2021 is hier nog mam de helft van over.

Jaarlijks verdwijnen er door verschillende oorzaken enkele tientallen stolpboerderijen. De stolp, de plek waar vroeger mensen, vee en voer onder een dak een plekje vonden. De drie genoemde erfgoedorganisaties een bewustwordingscampagne gestart onder de naam Red de Stolp. Politiek en publiek moesten er van doordrongen worden dat we iets kostbaars dreigen te verliezen en dat een gezamenlijke krachtsinspanning noodzakelijk is.

De werkgroep Red de Stolp vindt het niet alleen van belang dat de stolp als landschapselement behouden blijft, maar ziet ook graag dat historische interieurs van stolpen behouden blijven. Daarvoor is de medewerking en inzet van eigenaren van stolpen van grootbelang. Dat willen wij graag onderstrepen door aan de heer en mevïouvr Louter de symbolische warme douche te verhandigen.

Op de bijbehorende oorkonde staat het volgende:
De erfgoedinstanties Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' en het Westfries Genootschap hebben in het kader van de campagne RED DE STOLP besloten de heer en mevrouw Louter te onderscheiden met de 'warme douche'. Dit als waardering voor hun initiatief om het interieur van de stolp aan de Dorpsstraat 65 te Zwaagop de gemeentelijke monumentenlijst te laten plaatsen. Daardoor wordt onderstreept dat het uit cultuurhistorisch oogpunt niet alleen belangrijk is stolpen als beeldbepalend element voor het Noord-Hollandse landschap te bewaren,maar dat ook authentieke interieurs het verdienen om voor het nageslacht te worden bewaard.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.