Nieuwsbericht

Heemschut niet akkoord met waterbergingsplannen rond Kasteel Heeze

Waterschap moet bij plannen veel meer rekening houden met aanwezige cultuurhistorische waarden.

Heemschut gaat niet akkoord met plannen rond de waterberging in het dal van de Kleine Dommel. Rond Kasteel Heeze zullen de werkzaamheden te grote impact hebben op de landschappelijke kwaliteit. Het afgraven van grond, het verlagen van het maaiveld, het verleggen van sloten, het aanbrengen van een dijk en het bouwen van een aantal gemetselde sluizen zal grote gevolgen hebben voor de 18e eeuwse tuin- en parkaanleg.

Heemschut denkt daarnaast dat door de verhoging van de waterstand de oorspronkelijke en natuurlijke begroeiing schade zal ondervinden. Uit onderzoek door Groenwacht Nederland is gebleken dat veel historische bomen een grondwaterstijging niet aankunnen en zullen sterven.

 

Zienswijze Heemschut Brabant, 10 april 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.