Nieuwsbericht

Vacature: Bond Heemschut zoekt een nieuwe beleidsmedewerker (m/v) voor ca. 32 uur

U kunt schriftelijk reageren tot 27 maart.

Bond Heemschut, een landelijke erfgoedvereniging met ruim 4.500 leden, zet zich sinds 1911 in voor de bescherming van cultuurmonumenten en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland.

Een groot deel van het werk wordt vervuld door dertien voornamelijk provinciaal georganiseerde commissies, bestaande uit vrijwilligers. Heemschut draagt haar doelstelling onder meer uit via haar website, het tijdschrift Heemschut, facebook en twitter.

Het landelijk bureau van Heemschut in Amsterdam ondersteunt de commissies bij het beschermingswerk. Een klein team onder leiding van de directeur faciliteert de vereniging en onderhoudt de algemene contacten met relevante organisaties en de media.

Heemschut zoekt een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

voor ca. 32 uur per week

Functie-inhoud:

De beleidsmedewerker ondersteunt de commissies bij hun acties tot bescherming en behoud van erfgoed. Dat gebeurt door het geven van advies met gebruikmaking van zijn of haar kennis op het gebied van de wet ruimtelijke ordening en andere relevante wet- en regelgeving op verschillende niveaus. De beleidsmedewerker motiveert de vrijwilligers, ondersteunt hen actief in het kiezen van de juiste strategie en aanpak en draagt bij aan kennisoverdracht en –uitwisseling. Daarnaast volgt de beleidsmedewerker samen met de directie de landelijke beleidsontwikkelingen, levert input voor de belangenbehartiging en draagt actief bij aan de standpuntverwoording via diverse (eigen en externe) media.

Functie-eisen:

De beleidsmedewerker is deskundig op het gebied van erfgoedbescherming in het kader van de ruimtelijke ordening, planologie en monumentenzorg. Hij of zij heeft aantoonbare ervaring met de geldende wet- en regelgeving en de kansen tot behoud van erfgoed daarin. De beleidsmedewerker is communicatief in de omgang, kan werken met vrijwilligers, is naar buiten gericht, in staat een relevant netwerk op te bouwen te onderhouden en heeft ervaring met digitale communicatiemiddelen.

Opleiding en ervaring:

Universitair of HBO, met aantoonbare relevante ervaring.

Aanstelling:

De aanstelling is in beginsel voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Salaris:

Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats in de aanloop- of functieschaal 9 van de cao W&MD (minimaal € 3.209,- en maximaal € 5.332,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Nadere informatie:

Verkrijgbaar bij directeur, de heer K. Loeff, tel. 020 – 622 52 92, loeff@heemschut.nl

Voor meer informatie over Heemschut: zie website

Reacties:

Schriftelijke reacties kunt u voor 27 maart richten aan:

Bond Heemschut, tav dhr. K. Loeff

Nieuwezijds Kolk 28

1012 PV Amsterdam

of per e-mail: loeff@heemschut.nl

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.