Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Holland verrast dat verkoop voormalig postkantoor Den Helder doorgang vindt

Erfgoedorganisaties vinden dat de plotselinge verkoop een zorgvuldige omgang met dit wederopbouwarchitectuur doorkruist

Voornemen tot verkoop

In febuari 2017 liet het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Den Helder doorschemeren dat ze het voormalig postkantoor willen gaan verkopen. Dit plan maakt onderdeel uit van de verkoop van een groter aantal gebouwen in gemeentelijk eigendom. De gemeente heeft marktonderzoek laten doen en er blijkt interesse voor de bouw van appartementen, horeca en een ruimte voor cultuur en ontspanning in het voormalige postkantoor. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is door het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Ontwerpbestemmingsplan postkantoor

 

Erfgoedorganisaties betreuren verkoop

Helderse Erfgoedorgansaties, zoals de stichting Afgestoft, de Helderse vereniging voor Sociale Geschiedenis en de stichting Vitruvius  hebben samen met Heemschut Noord-Holland en het CUypersgenootschap altijd gepleit voor bescherming van de monumentale waarden van het postkantoor en daarmee rekening te houden in een herbestemming van het complex. Helaas heeft het gemeentebestuur nooit thuis gegeven. In een mail aan de Raad en in gesprekken met raadsleden hebben de erfgoedorganisaties gevraagd om uitstel van de verkoop en een waardenstellend onderzoek. 

Helaas ging op 10 april de raad akkoord met verkoop. De erfgoedorganisaties vrezen nu aantasting van de momunentale waarden van het gebouw.

 

NRC, 31 maart 2017

Mail aan Raad door erfgoedorganisaties, 4 april 2017

Noordhollands Dagblad, 10 april 2017

 

 Heemschut dossier Postkantoor


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.