Nieuwsbericht

Aan de slag met erfgoed na 1965

Binnen Heemschut is onlangs de nieuwe werkgroep Post '65 benoemd. De werkgroepleden stellen zich ten doel om een inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965 te maken. Wat zijn de topstukken van dit jonger erfgoed en hoe moet worden voorkomen dat dit onherstelbaar wordt beschadigd? De werkgroep roept iedereen op om met zijn of haar topstukken te komen.

De werkgroep Post '65 zal zich de komende maanden gaan richten op een publicatie en een inventarisatie van en over architectuur na 1965. Een actieve opstelling, gebaseerd op kennis en overzicht is op korte termijn geboden omdat de onbeschermde, vogelvrije gebouwde omgeving van na 1965 fors wordt bedreigd en aangetast door ondoordachte verbouw, herbestemming of sloop. Heemschut verzet zich al tegen de sloop van bijvoorbeeld het GAK-gebouw in Hilversum, het Blauwe Gebouw in Tilburg en recent zijn er ook zorgen ontstaan over de vuurtoren op Maasvlakte in Rotterdam.

De Werkgroep Post ’65 zal de activiteiten rond dit thema vanuit de vereniging Heemschut de komende jaren coördineren en alle gegevens vanuit de Commissies verzamelen en bundelen.

Insturen
Iedereen wordt opgeroepen om zelf ook actief mooie voorbeelden van architectuur na 1965 aan te leveren bij de werkgroep. Zo moet een zo compleet mogelijk beeld ontstaan van de Post '65 archictectuur in Nederland. 

Zelf een topstuk aanleveren? Dat kan via Beleidsmedewerker Christian Pfeiffer van Heemschut op pfeiffer@heemschut.nl.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.