Nieuwsbericht

Aan de slag met verval Rijksmonumentale pastorie Diemen

De gemeente Diemen deelt de mening van Heemschut dat er snel ingegrepen moet worden bij het verval van de pastorie aan de Hartveldseweg. Heemschut vroeg de gemeente begin dit jaar om het verval van het Rijksmonument te bekijken.

Het gaat om de Rijksmonumentale voormalige pastorie van Diemen, bouwjaar 1882. Het gebouw staat leeg en verkeert in slechte staat. Het houtwerk is verrot, in de muur zitten ernstige scheuren die op funderingsproblemen wijzen en het dak lekt. Zorgen gaan vooral uit naar het intacte interieur, dat door de vochtproblemen al ernstig is aangetast. Inspectie begin 2018 brengt aan het licht dat de zaak zorgwekkend is. Als er op korte termijn niet wordt ingegrepen, dreigt onherstelbare schade.

Heemschut schreef dit voorjaar de gemeente Diemen aan en wees op de onderhoudsplicht van de eigenaar. De gemeente heeft nu de parochie verzocht om voor 1 september met een onderhoudsplan of verkoop van het pand te komen, anders worden wettelijke stappen overwogen om verder verval van het monument te voorkomen. Heemschut is blij met dit voortvarende optreden van de gemeente.

De Pastorie Diemen is ook toegevoegd in onze lijst met Bedreigd Erfgoed. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.