Nieuwsbericht

Aanbieding eindrapportage Keuzecommissie mozaïeken van Marius de Leeuw

In aanwezigheid van een dertigtal mensen is voor het Cambreur College een belangrijke stap gezet voor behoud en herbestemming van deze uiterst waardevolle kunstwerken. Bovengenoemde Keuzecommissie heeft namens de initiatiefnemers Heemkundekring De Heerlijckheit Dongen en de Werkgroep Monumentale Kunst van de Bond Heemschut hun eindrapportage met bevindingen over alle plannen en suggesties, die door enthousiaste planmakers ingediend waren, overgedragen aan vertegenwoordigers van de gemeente Dongen en het Cambreur College.

Op de bestrating van het voorterrein van de school waren twee hinkelbanen met een aantal getallen en jaartallen getekend. De ene ging richting wethouder Eline van Boxtel, de andere liep naar Nynke Gerritsma, rector van de Kwadrant Scholengroep, waar het Cambreur College deel van uitmaakt. Onder het toeziend oog van de heer Hermans, directeur van het Cambreur College, gaf de voorzitter van de Keuzecommissie Patricia Brunklaus toelichting bij iedere stap en hinkelden vertegenwoordigers van de WMK en de Heemkundekring met het rapport onder de arm richting het eindvak. Onderweg werd bij elk hinkelvak gememoreerd welke stappen er gezet zijn om tot de uiteindelijke aanbieding te komen. Tevens werden een aantal gedenkwaardige momenten uit het bestaan van de mozaïeken aangehaald.

Voordat de rapporten daadwerkelijk overgedragen werden is er even stil gestaan bij wat de Keuzecommissie met meerderheid van stemmen als het beste plan voor behoud en herbestemming van de mozaïeken heeft beoordeeld: plaatsing van beide mozaïeken op minimale afstand van de blinde muur van De Cammeleur, aan de parkzijde. Ook twee andere gelijkwaardige plannen werden even aangehaald: beide opteren voor toepassing van de twee kunstwerken in hun geheel in een bankvorm, waarbij de werken niet van vorm veranderen en een gebruiksfunctie krijgen ten behoeve van de leerlingen van de school en andere passanten. De inzenders van dit idee werden hiervoor in het zonnetje gezet en beloond met een standaardwerk over de kunstenaar Marius de Leeuw.

Zowel de wethouder als de rector spraken hun waardering uit voor de plannenmakers en de Keuzecommissie: voor de eersten die daarmee een grote betrokkenheid tonen bij de kunstwerken en hun geschiedenis en voor de tweede die veel en zorgvuldig werk hebben verricht om de plannen te beoordelen. Na het zomerreces gaan beide besluitvormende instanties in conclaaf om tot een gezamenlijke keuze te komen voor realisering van één van de drie plannen die door de Keuzecommissie op (financiële) haalbaarheid, esthetische en ruimtelijk-technische kwaliteiten zijn getoetst.

Het moment waarop hun keuze naar buiten komt, zal voor de Heemkundekring en de WMK het startsein bepalen voor een subsidie- en sponsorcampagne.

Nu is een belangrijke stap gezet, maar we zijn er nog niet. Om de mozaïeken te behouden en her te bestemmen is financiering nodig. Ook dan hopen wij op de steun en ondersteuning van de Dongense bevolking te kunnen rekenen.

Definitieve eindrapportage keuzecommissie Mozaieken Marius de Leeuw.pdf


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.