Nieuwsbericht

Abraham Staalmanplein Amsterdam Nieuw-West aangewezen tot monument

Sinds 2008 zet een groep van erfgoedorganisaties, waaronder Heemschut en de bewonersvereniging ProWest, zich in voor het behoud van het Abraham Staalmanplein in Slotervaart.

Jarenlang is er sprake geweest van sloop van het plein voor nieuwe woningen. Recent is op ons verzoek door het stadsdeel Nieuw-West besloten om het plein te beschermen als gemeentelijk monument, waarmee het voor de toekomst behouden kan blijven.

Het Woningcomplex Staalmanplein is in 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten A. Staal en C. Keesman. Door de ligging aan de Johan Huizingalaan, een hoofdweg die verschillende wijken met elkaar verbindt, heeft het Staalmanplein een grote stedenbouwkundige betekenis. De vormgeving van de bebouwing is ook bijzonder.

Kenmerkende architectonische details keren terug in alle onderdelen van het complex, met name opvallend zijn de typerende schuine balkons. Ook zijn de kiosken op het plein en de gaaf behouden winkelpuien van betekenis. Het complex is een inmiddels zeldzaam gaaf behouden voorbeeld van een naoorlogs winkelplein.

Vanwege de bijzondere vormgeving, de stedenbouwkundige betekenis en de zeldzaamheid is het plein in het verleden door onderzoekers beoordeeld als monumentwaardig. Tevens heeft het stadsdeel Nieuw-West een grote betekenis aan het plein toegekend in haar Nota Cultuurhistorie. Nu de bescherming zeker is kan de herbestemming van het plein uitgewerkt gaan worden.

Foto: Wikipedia
Foto: Stadsarchief Amsterdam

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.