Nieuwsbericht

Actie voor Admiraal de Ruijterweg 70-74 te Amsterdam

Heemschut Amsterdam maakt zich ernstig zorgen over Admiraal de Ruijterweg 70-74 in stadsdeel West. Eigenaar en beheerder weigeren al jaren om het benodigde funderingsherstel en onderhoud uit te voeren. Dit komt deze karakteristieke middenstandswoningen niet tegen goede. Heemschut wendt zich nu tot het stadsdeelbestuur om de panden te redden van verder verval.

Heemschut ziet bij de eigenaar weinig liefde voor de bijzondere woningen. Het lijkt erop dat de eigenaar onderhoud bewust uitstelt met het doel om uiteindelijk meer wooneenheden te kunnen realiseren. Het stadsdeelbestuur wil de gevel behouden, maar achter de gevel mag worden gesloopt. Heemschut is bang dat, door het achterstallig onderhoud, er langzaam wordt toegewerkt naar volledige sloop – zelfs van de gevels.

Rechtzaak

Het achterstallige onderhoud zorgt ook voor strijd tussen de bewoners en de eigenaar en beheerder. Onrechtmatige ontbinding van huurcontracten was voor twee bewoners aanleiding om uiteindelijk naar de rechter te stappen. En met succes; de eigenaar moet de fundering van nummer 70 herstellen.

Ondanks de duidelijke uitspraak, lijkt de eigenaar zijn koers niet te wijzigen. Er is hoger beroep aangetekend en aan de opdracht van de rechtbank om de fundering te herstellen is nog geen gehoor gegeven. Sterker nog, men is recent begonnen aan de ontmanteling van het interieur van de panden. Ook de balkonhekken zijn inmiddels verdwenen. Heemschut maakt zich zorgen om onomkeerbare schade.

Oproep aan stadsdeelbestuur

Heemschut verzoekt nu het stadsdeelbestuur van Amsterdam-West alle middelen in te zetten om te komen tot renovatie van dit rijtje panden. Ook is Heemschut Amsterdam in gesprek met het stadsdeel om de sloopmelding te wijzigen naar een vergunningsplicht voor de sloop. Zo krijgt het stadsdeel meer controle over het behoud van karakteristieke elementen.

Over Admiraal de Ruijterweg 70-74

De Admiraal de Ruijterweg kent haar oorsprong in 1907. De gemeente had toestemming verleend aan de Electrische Spoorweg Maatschappij om hier een tramlijn naar Haarlem en Zandvoort aan te leggen. De aanliggende percelen werden tussen 1907 en 1912 als bouwterrein verkocht. De panden op nummer 70-74 werden rond 1910 verkocht onder leiding van architect Van Egmond en zijn bekend vanwege de prachtige tegeltableaus inde portieken.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.