Nieuwsbericht

Actie voor de stolp?!

Alle aanwezigen verbazen zich hoe laks met de historische stolpen in Noord-Holland wordt omgegaan!

Afgelopen maandag vond op initiatief van de commissie Noord Holland van Heemschut een bijeenkomst plaats in Hoorn. Aanleiding is het feit dat er jaarlijks tientallen stolpen worden gesloopt of door brand worden vernietigd. Daarmee wordt het Noord-Hollandse landschap, en in het bijzonder dat van West-Friesland, sluipenderwijs ernstig aangetast. Gemeenten in deze regio hebben vaak geen goed erfgoedbeleid of nemen te weinig ruimtelijke maatregelen. Ook de provincie laat bestuurlijk nog niets van zich horen. Samen met Heemschut maken de Boerderijenstichting, de Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap zich ernstige zorgen. Maandag werd achtergrond gegeven over de stand van zaken door Mooi Noord-Holland en Archeologie West-Friesland. Wordt vervolgd….

Aanwezig bij dit overleg waren Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp, Mooi Noord-Holland, Bureauhoofd Erfgoed gemeente Hoorn, Westfries Genootschap, Stichting Archeologie West-Friesland, Raadsgriffier van de gemeente Koggenland, de Boerderijenstichting, Museum De Stolp/Hoogwoud en de commissie Noord-Holland van Erfgoedvereniging Heemschut.

Vóór 21 april as. zal er een vervolg bijeenkomst plaatsvinden ivm het opstellen van een Campagne ‘Vierkant achter de Stolp’’.

 

 

Agenda Stolpenoverleg 27 maart 2017

 

Noordhollands Dagblad 2 novemer 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.