Nieuwsbericht

Advies: Weesp moet aan de slag met monumenten

Heemschut's commissie Noord-Holland heeft samen met het Cuypersgenootschap en de Historische Kring Weesp geadviseerd om in Weesp een grote inhaalslag te maken op het gebied van erfgoed. De drie partijen waren hier door de gemeente actief voor uitgenodigd in aanloop van de fusie van Weesp en Amsterdam.

Eerder steunde Heemschut een brief van de Historische Kring Weesp waarin de, nu nog zelfstandige, gemeente Weesp werd opgeroepen het monumentenbeleid te harmoniseren en in lijn te brengen met het monumentenbeleid in Amsterdam. Weesp en Amsterdam fuseren in maart 2022. 

De gemeente Weesp heeft daarop de Historische Kring Weesp, het Cuypersgenootschap en Heemschut's commissie Noord-Holland gevraagd een eerste advies op te stellen met alle kennis die binnen deze organisaties aanwezig is. 

In antwoord op die vraag is door de drie erfgoedpartijen een werkgroep gevormd waarin onder meer een architect, architectuurhistoricus, cultuurhistoricus en Weespers hebben plaatsgenomen. Die groep heeft actief onderzoek gedaan en gekeken waar het bestaande erfgoedbeleid in Weesp actualisatie nodig heeft. 

In een brief zijn de conclusies aan het college van B en W beschikbaar gesteld. Het college heeft laten weten binnen enkele maanden met een antwoord op het advies te komen.

De werkgroep heeft de gemeente Weesp geadviseerd: 
- 15 losse objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument;
- Het Rode Dorp aan te wijzen als gemeentelijk monument;
- Onderzoek te doen naar de waarde van 6 specifieke panden;
- Het Rijksbeschermde stadsgezicht logisch uit te breiden;
- Alle objecten in de huidige lijst karakteristieke panden te beschermen als Orde 2;
- Alle 19e eeuwse arbeidersblokken te beschermen als Orde 2;
- 11 losse objecten daarnaast ook te beschermen als Orde 2;
- Onderzoek te doen naar de wijk Tuinkade, Zuid 1, bouwblok Diepenbroickpark, bouwblok
Plataanlaan en vooroorlogse woningbouw in de omgeving Van Houtenlaan en Verlengd
Buitenveer;
- Het welstandsregime uit te breiden over bovengenoemde wijken;
- Een bouwhistorische waardeverwachtingskaart te maken van centrum Weesp.

Klik hier: Lees hier het volledige advies. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.