Nieuwsbericht

Afscheid! Catalina heeft voor de laatste keer gevlogen

De cultureel waardevolle militaire vliegboot Catalina heeft dit weekend haar laatste vluchten boven Nederland gevlogen. De Catalina vertrekt op korte termijn naar de Verenigde Staten. Die beslissing was al bekend, en Heemschut heeft hard gestreden voor behoud van dit erfgoed voor Nederland, maar nu het vertrek aanstaande is, blijft het pijn doen. Voor Heemschut zit onze strijd er nog niet op.

In de zomer van 2018 werd bekend dat het historische vliegtuig Consolidated PBY Catalina uit Nederland zou moeten vertrekken omdat er onvoldoende financiele middelen waren om dit unieke mobiel erfgoed te bewaren. Heemschut voerde samen met tal van andere partijen actie om minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te overtuigen de vliegboot te kopen en zo te behouden voor Nederland. Die actie mislukte, ondanks dat het onderhoud en de stalling van de Catalina waren geregeld.

Heemschut betreurt niet alleen het vertrek van de Catalina, die onder meer veel herdenkingsvluchten deed, maar ook de kennis die nu verloren gaat. Rondom de Catalina is een team van 80 vrijwilligers actief die alles weten over het onderhoud en vliegend houden van dit soort uniek erfgoed. Met het vertrek van de Catalina naar de Verenigde Staten verdwijnt ook deze unieke kennis die grotendeels doormiddel van overlevering is vergaard. 

Heemschut blijft de komende tijd nadrukkelijk aandacht vragen voor bescherming van mobiel erfgoed en zal daarvoor verschillende acties ondernemen. 

Zie ook:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/245337/video-laatste-blik-op-noord-holland-vanuit-historisch-watervliegtuig-catalina?fbclid=IwAR3rwWxBwgZ4sNThuBQHLrB2idfAfGjYyQTyHvF5ByZxFGGLr4jDaToKXIs


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.